Dịch Vụ Quản lý kỹ thuật

Dịch vụ quản lý kỹ thuật hướng đến những công ty vừa và nhỏ. Khó khăn trong việc xây dựng một đội ngủ kỹ thuật bài bản từ công nhân đến kỹ sư. Nhận thấy được nhu cầu từ các khách hàng này. Công ty chúng tôi xây dựng một đội ngũ kỹ kỹ thuật chuyên nghiệp đáp ứng nhu cầu của khác hàng 24/7.

Dịch Vụ Quản lý kỹ thuật là thực hiện và kiểm tra công tác kỹ thuật. Thi công nhằm đảm bảo tiến độ, an toàn, chất lượng, khối lượng và hiệu quả kinh tế.

Quản lý sử dụng, sửa chữa, mua sắm thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn Công ty.

Xây dựng phương án thi công, phương án kỹ thuật cho các dự án. Các loại phương tiện xe máy thiết bị thi công, các sản phẩm khác để tổ chức thực hiện trong toàn Công ty.

Kiểm tra, xác định khối lượng, chất lượng, quy cách vật tư, mức hao phí lao động. Trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật được duyệt. Xây dựng phương án thi công, phương án PCCC. Phương án an toàn lao động và vệ sinh môi trường đối với các công trình lớn trọng điểm. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc lập và duyệt phương án thi công. Phương án PCCC.  Phương án an toàn lao động, vệ sinh môi trường đối với các công trình nhỏ.

Phối hợp cùng với phòng Kinh doanh, phòng Phát triển dự án lập hồ sơ dự thầu các công trình Công ty tham gia đấu thầu.

Quản lý kỹ thuật Hướng dẫn, giám sát và kiểm tra các đơn vị trực thuộc trong quá trình sản xuất. chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, máy móc thiết bị và vệ sinh môi trường.

Hướng dẫn và cùng các đơn vị trực thuộc lập hồ sơ nghiệm thu công trình, phối hợp với chủ đầu tư nghiệm thu bàn giao công trình.

Quản lý, bảo quản, sửa chữa, điều động toàn bộ xe máy thiết bị thi công trong toàn Công ty. Lập kế hoạch sửa chữa, mua sắm thiết bị máy móc hàng quý, năm. Phối hợp cùng phòng Kinh doanh, phòng Tài chính kế toán khoán quản ca xe, máy các loại tại các đơn vị trực thuộc Công ty và các đối tác ngoài Công ty.

Trực tiếp tổ chức thi công công trình do Giám đốc Công ty quyết định.

Phối hợp với phòng Tổ chức hành chính xây dựng kế hoạch kiểm tra tay nghề.  Đào tạo nguồn nhân lực của Công ty.

Quản lý công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường. Phòng chống cháy nổ các đơn vị trực thuộc trên phạm vi toàn Công ty.

Nghiên cứu xây dựng kế hoạch, phương án đổi mới công nghệ, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh. Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, các sáng kiến, sáng chế vào sản xuất kinh doanh.

Đề xuất với lãnh đạo Công ty về các biện pháp tăng cường công tác quản lý nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Áp dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật và tiến bộ KHKT vào trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Đình chỉ thi công đối với đội trưởng, cá nhân, công trình khi phát hiện có sự vi phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý kỹ thuật, an toàn lao động.

Phối hợp với các phòng ban nghiệp vụ khác để cùng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đề nghị lãnh đạo Công ty về việc khen thưởng, kỷ luật, nâng lương. Nâng bậc và các quyền lợi khác đối với tập thể và các cá nhân thuộc phòng quản lý.

Nếu quý vị cần đươc tư vấn kỹ hơn vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EUROTECH
Địa chỉ: 187/7 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0967 754 468
Email: technical.support@eurotechec.com