Tin tức

View more…

Cơ điện

ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG NƯỚC THẢI.

ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG NƯỚC THẢI.

Không để dàng như đo lưu lượng nước cấp, Đo lưu lượng nước thải hiện tại ở Việt Nan hiện nay còn…

View more…

Quản lý tòa nhà

NGUỒN NƯỚC CHUNG CƯ NHIỄM BẨN NGUYÊN NHÂN DO ĐÂU?

NGUỒN NƯỚC CHUNG CƯ NHIỄM BẨN NGUYÊN NHÂN DO ĐÂU?

Trong thời gian vừa qua chúng ta thường nghe về một số câu chuyện về nguồn nước sinh hoạt ở chung cư…