Tin tức

View more…

Chưa được phân loại

DỊCH VỤ SỬA ĐỒNG HỒ NƯỚC.

DỊCH VỤ SỬA ĐỒNG HỒ NƯỚC.

Bạn phải làm gì với đồng hồ nước của bạn khi xảy ra các trường hợp sau? Đồng hồ nước chạy sai. Đồng…

View more…

Cơ điện

ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG NƯỚC THẢI.

ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG NƯỚC THẢI.

Không để dàng như đo lưu lượng nước cấp, Đo lưu lượng nước thải hiện tại ở Việt Nan hiện nay còn…

View more…

Quản lý tòa nhà

NGUỒN NƯỚC CHUNG CƯ NHIỄM BẨN NGUYÊN NHÂN DO ĐÂU?

NGUỒN NƯỚC CHUNG CƯ NHIỄM BẨN NGUYÊN NHÂN DO ĐÂU?

Trong thời gian vừa qua chúng ta thường nghe về một số câu chuyện về nguồn nước sinh hoạt ở chung cư…