Một đồng hồ nước Siemens mag 8000 đang bị hư hỏng

Một đồng hồ nước Siemens mag 8000 đang bị hư hỏng

Tiêu đề: Một đồng hồ nước Siemens mag 8000 đang bị hư hỏng
Alt: Một đồng hồ nước Siemens mag 8000 đang bị hư hỏng
Chú thích:
Type: image/webp
Mô tả:

Uploaded To:

Bạn phải làm gì với đồng hồ nước của bạn khi xảy ra các trường hợp sau? Đồng hồ nước chạy sai.Đồng hồ nước hư.Đồng hồ nước đến hạn kiểm định 5 năm.Đồng hồ nước kiểm định không đạt…

Nếu quý vị cần đươc tư vấn kỹ hơn vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EUROTECH
Địa chỉ: 187/7 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0967 754 468
Email: technical.support@eurotechec.com

Tìm kiếm cho: