Đồng hồ đo lưu lượng nước cấp

Nước cấp là nguồn nước sau xử lý tại nhà máy hoặc các trạm chuyên xử lý lý cấp xã cấp huyện. Từ các trạm cung cấp cho người dân nhằm mục đích ăn uống và dùng trong sinh hoạt.

Đồng hồ đo nước cấp là đồng hồ lắp trong các đường ống nước sạch, dùng để đo lưu lượng tức thời và lưu lượng tổng trong các trạm, nhà máy xử lý nước hoặc lắp trong các tòa nhà nhằm đo lượng nước sử dụng của tòa nhà.

Kích thước của đồng hồ đo nước cấp tùy theo lưu lượng và kích thước đường ống như: DN10, DN20,… DN1000, … DN5000…

Đồng hồ đo lưu lượng nước cấp cũng được phân chia theo cấp độ:

  • Đồng hồ nước cấp A
  • Đồng hồ nước cấp B
  • Đồng hồ nước cấp C
  • Đồng hồ nước cấp D

Đồng hồ nước cấp thông dụng

Trả lời